Intrebari si raspunsuri referitoare la scoala de soferi

Incervam sa iti raspundem la cat mai multe intrebari. Daca totusi nu gasesti raspunsul potrivit aici te asteptam sa ne contactezi pentru a te lamuri.

SCOALA ESTE VALABILA 1 AN DE LA DATA LA CARE SE  EFECTUEAZA ULTIMA LECTIE PRACTICA

Actul de identitate

Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “Apt pentru scoala de soferi”

Avizul psihologic (valabil 1 an) – se obtine de la cabinete individuale de psihologie autorizate de Colegiul Psihologilor din Romania

Fisa medicala auto (valabila 1 an) – se obtine de la policlinici autorizate de Directia de Sanatate Publica si obligatoriu se anexeaza chitanta. Concluzia finala a policlinicii (apt) se va consemna pe fisa de scolarizare.

Cazierul judiciar cu mentiunea ”Examen auto” (valabil 6 luni)

Acte necesare pentru obtinerea cazierului:

– CI (BI);

Puteti obtine un certificat de cazier judiciar de la orice sectie de politie din Romania in care exista birou caziere.

Program Politie Bucuresti (birou caziere) :

Luni  si Miercuri  08.00 – 12.00; 14,00 – 16.00

Marti  si Joi – 10.00 – 14.00; 16.00 – 18.00

Vineri – 09.00 – 13.00

Program Politie Ilfov (birou caziere) :

Luni, Miercuri, Vineri   08:30 – 12.00

Marti, Joi – 08.30 – 12.00; 14.00 – 16.00

Taxa permis auto : 68 lei (se achita la DRPCIV Pipera) 

se poate achita on-line in sistem internet banking, dar si la orice banca unde aveti deschis un cont bancar, prin virament catre Institutia Prefectului Bucuresti CUI 4267125 Trezoreria Sector 5 Cont RO76 TREZ 7055 0260 1X00 9835 pentru cei care locuiesc in Bucuresti si catre Institutia Prefectului Ilfov CUI 8612757 Trezoreria Ilfov Cont RO34 TREZ 4215 0260 1X01 0317 pentru cei care locuiesc in Ilfov. ATENTIE!!! Plata prin virament se efectueaza cu 5 zile inainte de data la care doriti sa va prezentati la examen!

Pe documentul de plata vor fi inscrise urmatoarele informatii: CNP-ul si numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN si codul fiscal al Institutiei Prefectului Bucuresti sau Ilfov, dupa caz.

Plata in numerar se poate face prin mandat postal, la Trezoreria Sector 5 in Bld.Natiunile, Nr.6-8, Calea 13 Septembrie, Nr.226 si la DRPCIV Bucuresti in Sos.Pipera Nr.49.

Foto tip permis auto – 1 buc.

Cerere de inscriere la examen – se obtine de la scoala de soferi.

Fisa scolarizare dactilografiata – se obtine de la scoala de soferi.

Pentru depunerea dosarului si sustinerea examenului teoretic (sala) va prezentati la SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu sediul in Soseaua Pipera, Nr. 49

cei din Bucuresti la etajul 1 – program :

Marti – 08:00 – 19.00 (ultimul candidat are acces in sala la 18.30)

Luni, Miercuri, Joi si Vineri –  08:00 – 16:00 (ultimul candidat are acces in sala la 15.30)

cei din Ilfov la parter – program : Luni si Marti 08.00 – 15.00  (ultimul candidat are acces in sala la 14.30)

 1. Inscriere la scoala de soferi:

Pachet Standard 999 lei* 1850 lei (Curs normal)

– Act de identitate;

–  Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “Apt pentru scoala de soferi”

Aviz psihologic (valabil 1 an) – se obtine de la cabinete individuale de psihologie autorizate de Colegiul Psihologilor din Romania

– Fisa medicala auto (valabila 1 an) – se obtine de la policlinici autorizate de Directia de Sanatate Publica si obligatoriu se anexeaza chitanta. Concluzia finala a policlinicii (apt) se va consemna pe fisa de scolarizare.

– Cazier judiciar cu mentiunea „EXAMEN AUTO” se obtine pe loc de la  orice sectie de politie din Romania in care exista birou caziere.

 • Program caziere Bucuresti: Luni,Miercuri  00-12.00;14.00-16.00  Marti,Joi 10.00-14.00;16.00-18.00 Vineri 09.00-13.00
 • Program caziere Ilfov: Luni,Miercuri,Vineri 30-12.00  Marti,Joi –08.30-12.00; 14.00-16.00

– în cazul cetătenilor străini:

– declaratie notarială din care să rezulte ca nu posedă un alt permis de conducere national eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.

2. Cursurile:

– dureaza minim 12 saptamani si maxim 6 luni;

– 24 de ore de instruire teoretica;

– 30 de ore de instruire practica (15 lectii).

3.Prima lectie de conducere se stabileste in functie de programul dumneavostra si de locul in care va este comod sa va intalniti cu instructorul auto. La finalul sedintei se stabileste cu profesorul data , ora si locul intalnirii pentru urmatoarea lectie .

4.Din 4 in 4 sedinte, cursantul achita diferenta de pret, in 3 rate stabilite.

5.Pentru finalizarea dosarului – poza tip buletin: dimensiuni 3.5×3.85cm

6.Taxa permis auto – 68 Lei(se achita la DRPCIV Pipera)

7.La absolvirea scolii:

–  se testeaza cunostintele teoretice ale fiecarui elev si daca acesta obtine peste 22 de puncte intra in posesia dosarului pe care apoi il depune la politie.

 • scoala de soferi este valabila 1 an de la data la care se efectueaza ultima lectie practica.

8.Depunerea dosarului si sustinerea examenului teoretic (sala):

– se face la sediu DRPCIV din : Soseaua Pipera, nr. 49.

– Mijloace de transport: tramvai 5 si metrou statia Aurel Vlaicu.

BUCURESTI:

 • Marti – 08:00 – 19:00  (accesul ultimului candidat 18.30);
 • Luni, Miercuri, Joi si Vineri – 08:00 – 16:00 (accesul ultimului candidat 15.30)

ILFOV:

 • Luni si Marti – 08.00 – 15.00 (accesul ultimului candidat 14.30)

– inaintea sustinerii probei teoretice veti face poza pentru permisul de conducere.

– durata examenului teoretic este de 30 de minute .

Pentru promovarea examenului teoretic sunteti declarati admisi dupa cumularea a minim 22 de puncte din 26.

Programarea traseului se face la acelasi calculator dupa finalizarea chestionarului cu posibilitatea de a alege locatia pentru sustinerea examenului practic.

Informati scoala de soferi care este data examenului. Se achita, la scoala, taxa pentru inchirierea masinii in ziua examenului.

9.La data programata a examenului practic, candidatul se prezinta la locul si ora comunicate de catre politistul de la ghiseul de programari si inscrise in dosarul de examinare, avand asupra sa actul de identitate si dosarul de examinare.

10.După susţinerea probei practice, candidatul ADMIS primeste permisul prin posta.

11.Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghişeele 1 – 8, sau ghișeul de inregistrare situat la intrarea in sala de examen, cu actul de identitate, dosarul de examen.

12.Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică:

– poate fi programat pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 1 zi dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi;

– prezentarea dosarului de examinare și a adeverintei care atesta efectuarea celor 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr. 268/2010.

VA DORIM SUCCES!

DOCUMENTE NECESARE:

– fisa pentru redobandirea permisului de conducere:

 • se obtine de la o scoala de soferi.

– actul de identitate in original si copie;

– adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “apt pentru redobandirea permisului auto”

– fişa medicală auto:

 • în original şi copie, completată de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, cu mentiunea că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată;

– aviz psihologic;

– taxa permis auto 68lei;

– certificatul de cazier judiciar:

– în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de eliberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

 • Cazierul pentru EXAMEN AUTO se obtine de la orice Sectie de politie.
 • Program caziere Bucuresti:

Luni si Miercuri: 08.00-12.00; 14.00-16.00;

Marti si Joi: 10.00-14.00; 16.00-18.00

Vineri: 09.00-13.00.

 • Program caziere Ilfov:

Luni, Miercuri, Vineri: 08.30-12.00;

Marti si Joi: 08.30-12.00; 14.00-16.00;

Dacă se solicită redobândirea mai multor categorii:

La primul dosar de examinare se vor ataşa în original:

 • fişa medicală auto;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar.

La următoarele dosare de examinare se vor ataşa:

 • certificatul de cazier în copie;
 • fişa medicală;
 • avizul psihologic in copie certificata conform cu originalul de către emitent.

DRPCIV

SOS.PIPERA NR.49
BUCURESTI:

Programul pentru examenul teoretic:

Marti – 08:00 – 19:00 (ultimul candidat are acces in sala la 18.30)

Luni, Miercuri, Joi si Vineri – 08:00 – 16:00 (ultimul candidat are acces in sala la 15.30)

ILFOV:

Program pentru examenul teoretic:

Luni si Marti: 08.00 – 15.00 (ultimul candidat are acces in sala la 14.30)

Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică poate fi programat pentru susţinerea unei noi probe:

 • după o perioadă de cel puţin 1 zi dar nu mai tarziu de 1 an de la înregistrarea dosarului;
 • prezentarea adeverintei care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr.268/2010.

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat OUG 195/2002:

Art.116

– ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:

 1. a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
 2. b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 3. c) a intervenit amnistia;
 4. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere

– înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie sa faca dovada ca:


 1. a) este apta din punct de vedere medical;
 2. b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

Experienta ne recomanda!

 • Cursuri de pregatire pentru obtinerea permisului de conducere categoria B;
 •  Instructor auto calm, serios si cu experienta;
 •  Cursuri legislatie rutiera;
 •  Cursuri prim ajutor;
 •  Cursuri mecanica;
 •  Curs de pregatire practica;
 •  Analize medicale;
 •  Test psihologic;
 •  Sedinte suplimentare pentru elevi si posesorii de permis auto;
 •  Pachete de scolarizare personalizate;
 •  Program flexibil

La noi gasiti calitate si profesionalism la preturi competitive!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp