SOSOAUTO.RO / SCOALA DE SOFERI “AUTO GRUP” – este denumirea comerciala a S.C. Auto Grup  SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Calea Ferentari nr. 12, sector 5, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/448/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO29556714.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Scoala de Soferi “SOSO AUTO” este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 22636.

16.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, “Scoala de Soferi SOSO AUTO” are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

16.3. Scopul colectarii datelor este:

– identificarea in baza de date a cursantului, completarea fisei de scolarizare conform legiuitor- de verificat.

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

16.4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Scolii de Soferi “SOSO AUTO”, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul , si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 16.3.

16.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

16.8. De asemenea, Scoala de Soferi “SOSO AUTO” poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asigur?tori.

16.10. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

  1. FORTA MAJORA

17.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

17.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Scoala de Soferi “SOSO AUTO” si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

  1. DURATA STOCARII DATELOR DVS.

Va vom pastra datele doar atat timp cat ele vor fi necesare, luand in considerare urmatoarele:

  1. Scopul si utilizarea informatiilor dumneavoastra atat in prezent cat si in viitor, spre exemplu daca este necesar sa continuam stocarea acelor informatii pentru a continua sa ne indeplinim obligatiile in baza unui contract cu dvs. sau sa va contactam in viitor
  2. Daca avem obligatia leagala de a continua prelucrarea informatiilor.
  3. Nivelurile de risc, cost si responsabilitate implicate in continuarea detinerii informatiilor.
  4. Cat de greu este sa ne asiguram ca informatiile pot fi actuale si exacte.
  5. Orice circumstante inconjuratoare relevante.

Securitatea datelor cu caracter personal.

Societatea noastra recunoaste importanta respectarii tuturor procedurilor legale necesare, legate de securitatea datelor cu caracter personal si a luat in acest sens masuri necesare pentru a oferi un nivel optim de siguranta. Toate informatiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonatilor/clientilor, sunt tratate ca date confidentiale. Societatea utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, care protejeaza datele confidentiale pe care utilizatorii/abonatii/clientii le ofera prin intermediul website-ului sau in orice altfel (e-mail, ori telefonic). Luam masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a va asigura informatiile si pentru a proteja impotriva utilizarii neautorizate sau ilegale si a pierderii su distrugerii accidentale. Transmiterea informatiilor pe internet nu este in intregime sigura si daca ne transmiteti informatii prin intermediul internetului faceti acest lucru in intregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru nici un fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputetiei, daune, datorii sau orice alta forma de pierdere sau prejudiciu suferita de dvs.ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informatii prin astfel de mijloace. Drepturile persoanei vizate:

Sub rezerva unor restrictii privind anumite drepturi, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. In cazul in care solicitati acces la informatiile dvs. suntem obligati sa folosim toate masurile rezonabile pentru a va verifica identitatea inaite de a face acest lucru reducand astfel riscul de frauda de identitate, de furt de identitate sau acces general neautorizat la informatiile dumneavoastra. Aveti de asemena urmatoarele drepturi:

Sa obiectati la utilizarea sau prelucrarea informatiilor de catre noi pentru a indeplini o sarcina de interes public sau in interesul nostru legitim, inclusiv “profilarea” comportamentului.

Sa obiectati utilizarea sau prelucrearea datelor dvs. In scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de mail secretariat@sosoauto.ro sau la adresa sediului social al societatii, din Calea Ferentari nr. 12, sector 5, Bucuresti.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp